Politica de confidențialitate

Site-ul web https://wizmo.ro/en/home (denumit în continuare: "Site-ul") este oferit de:

WIZMO WEBSOLUTIONS ROMANIA SRL (denumit în continuare "WIZMO")

Strada Baladei 5

Cluj-Napoca

România

E-mail: contact@wizmo.ro

Telefon: 0372 998 374

Nu ezita să ne contactezi dacă ai întrebări legate de confidențialitatea datelor. Promitem să răspundem într-un interval cât mai scurt.

1. De ce această Politică de Confidențialitate?

Fiecare persoană care vizitează sau folosește Site-ul (denumită în continuare: "Vizitator"), precum și orice persoană care se bazează pe serviciile noastre, cum sunt Agențiile și Dezvoltatorii Imobiliari (denumiți în continuare: "Utilizatori"), va dezvălui în majoritatea cazurilor anumite date personale. Datele personale sunt informații care permit site-ului WIZMO să le identifice ca persoane fizice. Ești identificabil de îndată ce este posibilă crearea unei legături directe sau indirecte între aceste date și tine ca persoană fizică. Vizitatorii și utilizatorii sunt în continuare "Subiectul Datelor" cu caracter personal.

Folosim și procesăm datele personale în conformitate cu GDPR și orice altă legislație de înlocuire sau orice altă reglementare similară în conformitate cu orice lege aplicabilă și orice cerințe de reglementare sau coduri de practică care reglementează utilizarea, stocarea sau transmiterea datelor cu caracter personal.

Orice referire din această Politică de Confidențialitate către "GDPR" face trimitere la Regulamentul din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Prin această declarație de confidențialitate, fiecare utilizator al site-ului Web este informat cu privire la activitățile de procesare pe care WIZMO le poate efectua cu datele sale personale. WIZMO își rezervă dreptul de a modifica această declarație de confidențialitate în orice moment. Orice schimbare substanțială va fi comunicată în mod clar către Utilizator. Te sfătuim să consulți în mod regulat acest document.

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

2.1 Controlori

WIZMO este responsabil de prelucrare și decide singur sau, în cooperare cu alte persoane care colectează date cu caracter personal, scopurile, mijloacele tehnice și organizatorice cu privire la prelucrarea acestor date cu caracter personal.

WIZMO a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale ale vizitatorilor și utilizatorilor săi. WIZMO utilizează diverse tehnologii și proceduri adecvate de securitate pentru a proteja datele personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării sau a dezvăluirii acestora. WIZMO te asigură că datele tale personale sunt stocate în siguranță, într-un mediu controlat.

2.2. Procesatori

WIZMO are libertatea de a se baza pe procesatori de date. Un procesator este persoana fizică sau juridică care prelucrează datele personale la cerere și în numele operatorului de date. Procesorul este obligat să asigure securitatea și confidențialitatea datelor. Procesorul trebuie să acționeze întotdeauna conform instrucțiunilor operatorului de date.

WIZMO se bazează pe următoarele categorii de "procesatori":

 • Companiile cu care colaborăm în scopuri de marketing;
 • Companiile cu care colaborăm pentru suport tehnic și gazduire web;
 • Companiile cu care colaborăm în scopuri administrative (de exemplu, sistemul CRM);
 • Companiile cu care colaborăm activat în scopuri de comunicare;
 • Companiile cu care colaborăm în scopuri analitice;
 • Companiile cu care colaborăm în scopuri de plată.

În vederea unei protecții optime a datelor personale, am făcut aranjamentele contractuale necesare cu procesatorii de date mai sus menționați pentru a ne asigura că se aplică cele mai înalte standarde de confidențialitate. Pentru orice eventualitate, operatorii de date sunt obligați să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

În calitate de rezident al Spațiului Economic European, transferarea datelor personale în afara Europei (SEE) poate avea loc numai în țările pentru care Autoritatea pentru Protecția Datelor din România a constatat că oferă același nivel adecvat de protecție sau, dacă nu este cazul, în măsura în care WIZMO a făcut aranjamentele contractuale necesare, luând în considerare prevederile standard impuse de Autoritatea pentru Protecția Datelor din România, pentru a ne asigura că informațiile tale personale primesc un nivel adecvat de protecție.

3. Pe ce temei juridic sunt procesate datele tale personale? 

În conformitate cu GDPR, procesăm date personale pe următoarele motive juridice:

 • Pe baza executării contractului convenit cu utilizatorii sau a măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate; sau
 • Pe baza respectării dispozițiilor legale sau de reglementare cu privire la gestionarea relației contractuale cu utilizatorii, în special facturare;
 • Pe baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitărilor de informații din partea vizitatorilor și utilizatorilor;
 • Pe baza interesului nostru legitim de a trimite ofertele promoționale (marketing direct) și newslettere către utilizatorii noștri;
 • Pe baza consimțământului explicit de a trimite oferte promoționale (marketing direct) vizitatorilor și / sau utilizatorilor.

4.Ce datele personale sunt prelucrate?

WIZMO se angajează să colecteze și să prelucreze datele tale personale într-o modalitate care este adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar scopurilor pentru care ele au fost procesate.

Cât și ce date colectează WIZMO despre tine depinde de felul în care utilizezi Site-ul. Colectarea de date cu caracter personal va f extinsă în măsura în care se va interacționa cu Site-ul și serviciile noastre. Facem o distincție între utilizatori (agenții și dezvoltatori de proiecte) și vizitatorii site-ului. Wizmo procesează următoarele categorii de date cu caracter personal: 

Utilizatori: 

 • Date personale de identificare (numele, prenumele, adresa, datele de conectare pe site)
 • Date de contact (număr de telefon și adresa de email)
 • Date de identificare financiară (detalii bancare)
 • Date personale (sex, vârstă, data și locul nașterii, naționalitatea)
 • Alte informații personale și / sau de companie

Aceste date personale sunt colectate atunci când utilizatorii folosesc serviciile online Wizmo. Alte date cu caracter personal pot fi colectate la o dată ulterioară.  

Vizitatori:

 • Date de identificare electronică (adresa IP, locația, cookie-urile)
 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, datele de conectare)
 • Date de contract (număr de telefon și adresa de email) 

Aceste date personale sunt colectate atunci când vizitezi site-ul nostru și, în special, când completezi și trimiți formularul nostru de contact.

Wizmo își rezervă dreptul de a suspenda sau anula anumite operațiuni dacă datele personale solicitate sunt incorecte, incomplete sau lipsesc.

5. În ce scopuri sunt folosite datele personale?

Prelucrarea datelor personale este esențială pentru buna funcționare a site-ului și furnizarea serviciilor asociate. Colectarea de date personale devine mai extinsă pe măsură ce utilizatorul folosește mai intens site-ul și serviciile noastre online.

WIZMO se angajează să folosească datele tale personale în următoarele scopuri:

Utilizatori:

 • Gestionarea utilizatorilor: administrarea utilizatorilor, facturare, suport și monitorizare a reclamațiilor, gestionarea abonamentelor;
 • Marketing personalizat și publicitate. În acest caz, utilizatorii au întotdeauna dreptul de a dezabona.

Vizitatori:

 • Răspunsul la cererile de informații transmise prin intermediul formularului de contact de pe site;
 • Marketing personalizat și publicitate dacă vizitatorul a acceptat în mod expres acest lucru. În acest caz, vizitatorul este liber să-și retragă consimțământul în orice moment. 

Datele cu caracter personal ale subiectului datelor pot fi, de asemenea, utilizate în următoarele scopuri:

 • Gestionarea disputelor
 • Protecția împotriva fraudei și infracțiunilor

De asemenea, utilizăm cookie-uri pentru a recunoaște adresa IP a vizitatorilor și pentru a le oferi o experiență personalizată: recunoașterea alegerilor tehnice (spre exemplu, limba preferată) și pentru a detecta și corecta eventualele erori care ar putea apărea pe site. Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea cookie-urilor, te rugăm să consulți Politica de cookie-uri (https://wizmo.ro/ro/politica-de-cookies)

Când vizitezi site-ul, unele date sunt colectate în scopuri statistice. Aceste date sunt necesare pentru optimizarea experienței utilizatorului. Facem referire la următoarele date: locația de unde s-a accesat site-ul, ora și ziua, paginile consultate etc. Pentru a-ți proteja confidențialitatea în cel mai bun mod posibil, aceste date sunt întotdeauna anonime.

Utilizatorii oferă datele personale către WIZMO și, prin urmare, se păstrează un anumit grad de control. WIZMO își rezervă dreptul de a suspenda sau anula anumite operațiuni în cazul în care datele personale lipsesc, sunt incomplete sau greșite.

6. Cine primește datele tale personale

Datele tale personale sunt procesate doar pentru uz intern, în cadrul WIZMO. Datele tale personale nu pot fi vândute, trimise sau comunicate unei terțe părți, cu excepția cazului în care ne-ai dat în prealabil consimțământul explicit în acest sens sau dacă transmiterea acestora este necesară pentru executarea acordului sau este solicitată legal.

7. Cât timp stocăm datele tale personale

Datele tale personale sunt stocate atâta timp cât sunt necesare pentru a ne îndeplini scopurile urmărite. Datele tale personale vor fi șterse din baza noastră de date imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile urmărite sau dacă îți exerciți dreptul de a le șterge.

8. Care sunt drepturile tale?

8.1 Garantarea unui proces legitim și sigur de procesare a datelor tale cu caracter personal

Datele tale personale sunt întotdeauna prelucrate în scopurile legitime explicate la punctul 5. Datele tale personale sunt colectate și prelucrate într-o manieră adecvată, relevantă și non-excesivă și nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru atingerea scopurilor intenționate.

8.2 Dreptul de acces

Dacă îți puteți dovedi identitatea, ai dreptul să obții informații despre prelucrarea datelor personale. Astfel, ai dreptul să cunoști scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, categoriile de destinatari cărora le sunt transmise datele cu caracter personal, criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare a datelor și drepturile pe care le poți exercita în acest sens.

8.3 Dreptul de a rectifica datele tale cu caracter personal

Datele personale inexacte sau incomplete pot fi corectate. Este responsabilitatea Utilizatorului să pună în practică aceste schimbări. De asemenea, se poate opta pentru o solicitare de rectificare în scris.  

8.4 Dreptul de ștergere (sau dreptul de a fi uitat)

De asemenea, ai dreptul să obții ștergerea datelor tale personale în următoarele cazuri:

 • Datele tale personale nu mai sunt necesare pentru scopurile propuse
 • Îți retragi consimțământul pentru prelucrare și nu există alt motiv juridic pentru procesare
 • Ai exercitat în mod valabil dreptul tău de opoziție
 • Datele tale au fost procesate ilegal
 • Datele tale trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală
 • Ștergerea datelor este în principal legată de vizibilitate; este posibil ca datele șterse să fie încă stocate temporar

8.5 Dreptul la limitarea prelucrării 

În anumite cazuri, ai dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor tale personale, în special în caz de litigiu cu privire la exactitatea datelor, în cazul în care datele sunt necesare în cadrul procedurilor judiciare sau în timpul necesar pentru WIZMO pentru a verifica dacă poți exercita în mod valabil dreptul tău de a șterge.

8.6 Dreptul de a te opune

Ai dreptul să te opui în orice moment prelucrării datelor tale personale în scopuri de marketing direct. WIZMO nu va mai prelucrează datele tale personale decât dacă poate demonstra că există motive legitime convingătoare pentru procesarea care prevalează asupra dreptului tău de a te opune.

8.7 Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul să obții toate datele personale pe care le-ai furnizat site-ului WIZMO într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pentru orice computer. La solicitarea ta, aceste date pot fi, de asemenea, transferate către un alt furnizor, cu excepția cazului în care este imposibil din punct de vedere tehnic.

8.8 Dreptul de a-ți retrage consimțământul 

Îți poți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor tale personale în orice moment, de exemplu în scopuri de marketing direct.

9. Cum îți pot exercita drepturile?

Dacă dorești să îți exerciți drepturile, trebuie să trimiți o solicitare scrisă și o dovadă de identitate prin scrisoare recomandată la WIZMO, Cluj-Napoca, str. Baladei 5, 400692, România sau prin e-mail la contact@wizmo.ro. Vom răspunde cât mai curând posibil și nu mai târziu de o lună de la primirea cererii. 

10. Posibilitatea de a depune o plângere

Dacă ai comentarii sau plângeri cu privire la modul în care ne ocupăm de datele tale  personale, te rugăm să le raportezi mai întâi. În acest fel, putem ajunge la o soluție amiabilă, de comun acord.

Dacă, după această notificare, nu ești încă mulțumit/ă de prelucrarea datelor tale personale de către WIZMO, ai dreptul să depui o plângere la Autoritatea competentă pentru protecția datelor (pentru România: http://www.dataprotection.ro).