Caută
Generale

Cum obținem o autorizație de construire

Dacă ești pe punctul de a construi o casă, îți trebuie, bineînțeles, o autorizație de construire. Deși sunt necesare multe vizite la primărie și la alte organe abilitate, poți scăpa de această corvoadă prin împuternicirea arhitectului sau a proiectantului. Astfel, ei se vor ocupa de obținerea tuturor autorizațiilor, în timp ce tu îți poți concentra atenția asupra altor probleme. În funcție de biroul de arhitectură cu care lucrezi, acesta îți poate oferi servicii de la A-Z, astfel că va fi de ajuns o singură împuternicire și implicit un singur drum la notar.

Așadar, iată care sunt actele de care ai nevoie pentru a obține autorizația de construire a unui imobil:

1. Certificatul de Urbanism

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) și (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, enunțând și cerințele urbanistice specifice amplasamentului. Documentul se eliberează la cerere și se obține de la primăria în rază căreia se află terenul pe care urmează să construiți. Pentru a intra în posesia lui, se va depune un dosar cu următoarele acte:

  • cererea tip
  • planuri topografice sau cadastrale
  • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie

2. Documentația tehnică

Sub forma unei serii de documentații scrise sau desenate, ea conține toate informațiile necesare pentru execuția unei construcții. Este redactată de cadrele de specialitate, precum arhitecți, ingineri de rezistentă sau de instalații și sunt în conformitate cu prevederile legale detaliate în certificatul de urbanism.

3. Aviz de la Protecția Mediului

Numit și “acord de mediu”, acest act administrativ i se emite solicitantului după etapa de evaluare inițială a investiției. Este necesar pentru încadrarea în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

4. Avize din partea furnizorilor de utilități

Pentru a obține o autorizație de construire este necesară și obținerea avizelor din partea furnizorilor de utilități: alimentare cu apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban ⎯ inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare a acestora la infrastructura edilitară.

5. Acordul vecinilor

După caz, este necesar și acordul vecinilor, în următoarele cazuri:

  • pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existențe sau în imediată lor vecinătate ⎯ și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora;
  • pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existențe;
  • în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

Pe scurt, certificatul de urbanism descrie reglementările și legile din zonă în care plănuiești să construiești. Acesta detaliază de la suprafața de construire permisă până la înălțimea gardului cu care vei împrejmui proprietatea. În funcție de parametrii trecuți în certificat, următorul pas este realizarea proiectelor pentru obținerea autorizației de construire.

Atenție, reglementările trebuie respectate îndeaproape, în caz contrar ai mari șanse că proiectul tău să fie respins pentru că nu corespunde reglementărilor urbanistice din zonă.

Mult succes!

Surse: 1, 2, 3, 4

Distribuie

Citește pe mail noutățile Wizmo!